Vi skapar bekymmersfria

Chefer & Ledare
TillbakaKontakta oss

Utbildning och Workshops 

Vi genomför utbildningar och workshop anpassade utifrån ert behov. Längd och innehåll baseras utifrån ert behov. Vanligtvis genomför vi aktiviteterna mellan 1-4 timmar. 

Självledarskap

Ta kontroll över ditt ledarskap! vår utbildning i Självledarskap Lär dig hur du kan ta ansvar för dina egna mål och karriär, öka ditt  självförtroende och kreativitet samt arbeta mer effektivt med andra.

Innehåll:

 • Vad är självledarskap och varför är det viktigt
 • Tekniker för att ta kontroll över dina egna mål och resultat.
 • Öka kreativitet och förbättra din presatation
 • Arbeta mer effektivt med andra och led på ett positivt sätt.

 

Ledarskap

Vår workshop i ledarskap ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver för att leda din organisation effektivt. Lär dig hur du kan inspirera och motivera dina anställda, skapa en positiv arbetsmiljö.

Innehåll:

 • Vad är effektivt ledarskap?
 • Tekniker för att inspirera och motivera dina anställda.
 • Skapa positiva team och arbetsmiljö
 • Kommunikationstekniker för att leda på ett positivt sätt och lösa problem effektiv

 

Grupprocesser

Lär dig hur du kan skapa en positiv grupp miljö, öka teamets produktivitet och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Boka nu för att förbättra ditt teams arbetsförmåga och öka resultaten!

 

  Innehåll:

 • Vad är grupprocesser?
 • Tekniker för att skapa en positiv grupp miljö och öka produktiviteten
 • Kommunikationstekniker
 • Skapa mål och uppgifter som passar teamets behov

Konflikthantering

Vår workshop i konflikthantering ger dig de verktyg du behöver för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Lär dig hur du kan hantera konflikter på arbetet eller privat, kommunicera effektivt och skapa lösningar som funkar för alla inblandade parter. 

Innehåll:

 • Vad är konflikter och varför uppstår de?
 • Tekniker för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt
 • Kommunikationstekniker för att förbättra kommunikationen och lösa konflikter på ett effektivt sätt
 • Skapa lösningar som fungerar för alla involverade parter.

 

Projektledning

Vår workshop i projektledning ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver för att leda projekt till framgång. Lär dig hur du kan skapa en plan, organisera resurser och hålla koll på projektets framsteg.

innehåll:

 • Vad är projektledning och varför är det viktigt?
 • Projektplaneringstekniker för att skapa en tydlig plan
 • Organisation av resurser och arbetsfördelning inom teamet
 • Kommunikationstekniker för att leda projektet och hålla koll på framstegen
 • Hantering av risker och problem under projektets löptid

 

Presentationsteknik

Vår workshop i presentationsteknik ger dig de färdigheter du behöver för att leverera effektiva och engagerande presentationer. Lär dig hur du kan använda dig av kroppsspråk, röstläge och visuella hjälpmedel för att få din publik att lyssna och känna sig engagerad.

Innehåll:

 • Effektiva presentationstekniker och tips för att engagera din publik • hur man kan använda sig av kroppsspråk och röstkontroll för att leverera en framgångsrik presentation
 • Visuella hjälpmedel och hur man kan använda dem för att förstärka ditt budskap
 • Praktiska övningar och feedback för att förbättra dina färdigheter

Coachning

Bekymmersfri Coachning

9

Vad är coachning?

Coaching är en kraftfull metod för personlig utveckling och för att uppnå framgång i livet. Genom coaching kan du få hjälp att identifiera dina mål, utveckla strategier för att nå dem och få stöd och motivation på vägen.

9

Hur ser ett samtal ut?

Ett coachningssamtal tar ca 45-60 minuter, där vi börjar med att identifiera vad du vill fokusera samtalet på. Går vi in på det önskade läget som du vill ha och sen handlar samtalet att se hur kan vi på lättast sätt ta sig till det läget.

9

Hur lång tid pågår coachningen?

Rekomenderat är att ha mellan 4-6 samtal beroende på vad det är för typ av förändring som du vill genomföra. Beroende på vad du vill förändra och vilket resultat du vill uppnå. Rekomenderat är att ha ett samtal per vecka/varannan vecka. 

9

Ska jag köpa grisen i säcken?

Självklart inte 😉 Vi har alltid ett kostnadsfritt samtal där du får beskriva vad för förändringar du vill göra och även känna efter om vår kemi och arbetssätt funkar för båda parter. 

Elefanten i rummet

Bekymmersfria Samtal 

9

Vad kan jag förvänta mig av gruppsamtal?

Gruppsamtal inom coachning för arbetsgrupper är en trygg och konfidentiell plats där ni kan ta upp problem och utmaningar som ni kanske inte vågar eller vill diskutera på arbetsplatsen.

9

Hur lång tid pågår gruppsamtalen?

Tidsramen för gruppsamtal kan variera beroende på behoven och målen för arbetsgruppen. Vanligtvis brukar en serie av gruppsamtal sträcka sig över flera veckor eller månader, med regelbundna möten för att bygga förtroende och hålla arbetet igång.

9

Hur kan coachning för arbetsgrupper hjälpa oss?

Genom att delta i coachning för arbetsgrupper kan ni skapa en trygg och öppen kommunikationsmiljö där ni kan ta itu med utmaningar och lösa problem som hindrar er framgång. Coachen hjälper er att identifiera mönster, förbättra kommunikationen och samarbetsförmågan samt utveckla effektiva strategier för att nå era gemensamma mål.

9

Så våga ta steget och investera i ert teams framgång genom att boka gruppsamtal inom coachning idag.

Tillsammans kan ni övervinna utmaningarna och skapa en harmonisk och framgångsrik arbetsmiljö där varje individ kan blomstra. Kontakta oss för att boka det kostnadsfria inledande samtalet och upptäck hur coachning kan hjälpa er att nå era mål och lösa era problem på ett konstruktivt sätt.

Pedagogiks utgångspunkt

Bekymmersfri Pedagogik

Utbildning och Workshop

Utbildningstillfällena kommer delas upp och omfatta både teori och praktiska övningar
för deltagarna. Pedagogiken är inriktad på lärandet genom upplevelsebaserad inlärning
och kommer innebära att deltagarna får möjlighet att reflektera och analysera aspekter
utifrån sin egen vardag och applicera teorier på arbetssätt och metoder som används idag.

Med enastående tydlighet och pedagogiskt sinne tar vi dig på en resa genom kunskapens
värld. Genom att använda sig av interaktiva och kreativa metoder får åhörarna att aktivt
delta i lärandeprocessen. Du kommer inte bara att ta till dig värdefulla fakta och insikter,
utan även ha roligt på vägen.

Det är vår passion för lärande som verkligen skiner. Vi tror på att lärande ska vara både
informativt och underhållande, och genom att blanda fakta med humor får publiken
att både skratta och tänka till. Det är en kombination som skapar en minnesvärd upplevelse
och hjälper åhörarna att verkligen ta till sig det som förmedlas. Utbildningstillfällena
kommer delas upp och omfatta både teori och praktiskaövningar för deltagarna.
Pedagogiken är inriktad på lärandet genom upplevelsebaserad inlärning och kommer
innebära att deltagarna får möjlighet att reflektera och analysera aspekter utifrån sin egen
vardag och applicera teorier på arbetssätt och metoder som används idag.

Testimonials

Det har varit mycket värdefullt arbete där studenterna har fått möjlighet att använda passande verktyg och metoder för sina egna entreprenörsprojekt, från idé till innovation. Carl-Fredrik har enligt utvärderingen fått väldigt bra feedback för sin insats.

Peter - Kursansvarig, Mälardalens Universitet

Jag har bara bra saker att säga! Detta har varit väldigt utvecklande och viktigt för mig som chef. Jag har vidgat mina perspektiv och utvecklat mina färdigheter som chef.

Anna - Chef, Stockholms Universitet

Väldigt bra utbildning och upplägg både för mig och mina konfirmander

Milla - Konfirmationsledare, Svenska Kyrkan

F.A.Q.

Bekymmersrfria Frågor

u

Vad är skillnaden mellan utbildning och coachning?

Utbildning fokuserar på att förmedla kunskap och lära ut specifika färdigheter. Coachning å andra sidan handlar om att guida och stödja individer eller grupper att identifiera och uppnå sina mål, och betonar ofta en mer interaktiv och personlig tillvägagångssätt.

u

Vilka fördelar kan min organisation få genom att investera i utbildning?

Utbildning kan bidra till att öka de anställdas kunskap och kompetens, vilket i sin tur kan leda till förbättrad produktivitet och effektivitet. Utbildning kan också öka motivationen och engagemanget hos medarbetarna och främja en kontinuerlig lärandekultur.

u

Hur kan jag utvärdera effektiviteten av utbildning eller coachning?

För att utvärdera effektiviteten av utbildning eller coachning kan du använda olika metoder, till exempel genom att genomföra utvärderingar och feedback från deltagarna, mäta förändringar i prestation och resultat, eller jämföra tidigare och nuvarande resultat för att bedöma förbättringar.

u

Hur kan coachning gynna individer och team inom en organisation?

Coachning kan hjälpa individer att identifiera och utveckla sina styrkor, hantera utmaningar och målmedvetet arbeta mot framgång. För team kan coachning främja ökad kommunikation, samarbete och effektivitet genom att hjälpa medlemmarna att förstå varandras perspektiv och bidra till en positiv arbetskultur.

u

Vilka områden kan en organisation behöva fokusera på för organisationsutveckling?

Organisationsutveckling kan involvera flera områden, inklusive förbättrad kommunikation, ledarskapsutveckling, förändringshantering, konflikthantering, målformulering och strategisk planering. Det syftar till att skapa en stark och anpassningsbar organisation som kan möta framtida utmaningar.

u

Vilka kvalifikationer har era coacher och utbildare?

Våra coacher och utbildare är högt kvalificerade och erfarna inom sina respektive områden. De har relevant utbildning, certifieringar och djupgående praktisk erfarenhet av att arbeta med individer och organisationer för att uppnå

Address

Mälarparksvägen 11

Västerås

Mobil

0701-45 62 51

E-post

info@självledarskap.se